Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Idealouhos / Value Coaching Oy

Konepajankuja 1, 00510 Helsinki 

Tietosuojavastaava

Petri Määttä

Konepajankuja 1, 00510 Helsinki 
040 3556 111 
petri.maatta@idealouhos.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteri 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluista kertominen ja sisällön jakaminen
 • Palveluiden kehittäminen
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot riippuen asiakassuhteesta: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • osoite
 • tilaus- ja toimitustiedot
 • IP-osoitteisto, evästeet tai muu tunniste
 • evästeet
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävä tieto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@idealouhos.fi 

 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaan itsensä ilmoittaman verkkosivuilta, sähköpostitse tai puhelimitse
 • Verkkosivujen evästeet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Idealouhos / Value Coaching Oy:n ulkopuolelle.

Käytämme tietojen hallinnassa Google Workspace, Google Analytics, Mailchimp ja Calendly palveluja. Google ja Hubspot ovat Yhdysvaltalaisia yrityksiä, joten tietoja voidaan luovuttaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolelle (esim. serverit). Yritykset noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksia.

Lisää tietoja Googlen ja Hubspotin tietosuojakäytänteistä:

8. Käsittelyn kesto ja tietojen korjaaminen

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Tiedot voi poistaa tai korjata sähköpostipyynnöllä: info@idealouhos.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Laskutus on ulkoistettu Munther Yrityspalvelut Oy:lle, jolloin vain välttämättömät tiedot siirtyvät laskutusta varten.  

Takaisin etusivulle.