Työpajat

idealouhinta

Idealouhinta – Innovointi- ja ideointimenetelmä

Idealouhinta on innovointi- ja ideointimenetelmä, joka soveltuu monien kehityskohteiden ideointiin. Idealouhinnasta on hyötyä, kun liiketoiminta tai organisaation kehittäminen vaatii uusia ideoita ja näkökulmia.

Joskus uuden innovointi tai vaikka sisäinen kehittäminen on haastavaa, tai sitä ei juuri tapahdu. Myös henkilöstö voi joskus kokea, että pääsee vain rajatusti osallistumaan innovointiin tai resurssit ylipäätään ovat tiukilla, jolloin aikaa ei oikein jää. Idealouhinta -ideointimenetelmä auttaa myös, kun on tarve tehdä yhdessä, motivoida ja/tai vahvistaa yhteishenkeä.

Kuvaus:

 • Kehityskohteen määrittely
 • Havaintojen keruu
 • Ideointi tiimin kanssa workshopissa.
 • Työpaja kestää 1-2 päivää tai 2-4 puolikasta päivää.
 • Toteutetaan lähityöpajana.
 • Ideoiden priorisointi
 • Nopea raportointi

Esimerkkejä kehityskohteista:

 • Strateginen suunnittelu
 • Sisäisen yhteistyön kehittäminen
 • Sisäisen kommunikoinnin parantaminen
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden ideointi
 • Sisäisten prosessien kehittäminen
 • Uusien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden ideointi

 

ideointimenetelmä

Teholouhinta – innovointi- ja ideointimenetelmä

Eikö ole mahdollisuutta käyttää kokonaista päivää ideointiin? Tai onko suurin osa tiimistä etänä?

Teholouhinta on versio Idealouhinnasta, jossa ideoidaan samaan tapaan tai toteutetaan vain osa ideointi- prosessista. Yhteinen aika rajoittuu 3-4 tunnin työpajaan, joka voidaan toteuttaa virtuaalisena tai paikan päällä.

Muut ideointiprosessin vaiheet toteutetaan etänä.
Ideoinnin vaiheissa käytetään hyväksi digitaalista ideointityökalua, joka mahdollistaa yksilöiden ideoinnin myös etänä.


kehittämispäivän ohjelma

Kehittämispäivän ohjelma – Kolmen askeleen työpaja

Usein yritysten yhteiset päivät koostuvat johdon esityksistä ja muista tärkeistä luennoista. Kaikilla näillä on paikkansa, mutta usein haasteena voi olla se, kuinka työntekijät kuuntelevat ja sisäistävät asiat. Parhaiten työntekijät saadaan mukaan osallistamalla kehittämispäivän ohjelmaan. Hyvin johdettu ja fasilitoitu työpajamalli soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti.

kuormitustekijät

Kuormitustekijät Kuriin – Kolmen askeleen työpaja

Aiheuttaako psykososiaaliset kuormitustekijät tiimissäsi jo haittaa? Tilanteeseen kannattaa puuttua mahdollisimman pian, ennen kuin tilanne aiheuttaa poissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta.

Valitettavasti työyhteisön kuormitustekijöiden ratkaiseminen ei ole yksinkertaista. Me uskomme, että tiimin kokemaa työn kuormittavuutta ratkaistaan parhaiten osallistamalla. Työpajaratkaisussamme näkemyksiä kuulla ohjatusti ja tasapuolisesti. Kaikki pääsevät ideoimaan ratkaisuja tiimin työkuormituksen keventämiseksi. Näin ratkaisuihin on helpompi sitoutua.