Tiimin kehittämispäivän ohjelma

Kolmen askeleen työpaja

”Esihenkilönä tiedän tiimilläni olevan paljon hyviä ajatuksia oman tekemisensä kehittämisestä, mutta arjessa en pysty aikaa heille tarjoamaan.”

“Työntekijänä minua harmittaa se, että tiimissä puhutaan oman työn kehittämisestä mutta yhteistä ideointiaikaa siihen ei ole.”

Usein on yksi luento, joskus ihan mielenkiintoinen. Johdon kalvosulkeisia, joihin kiinnostus lopahtaa, kun jatkuu pari tuntia pidempään. Joskus on tiimitöitä. Välillä ihan kivojakin.

Tiimin kehittämispäivässä voidaan kehittää esimerkiksi:

 • Työntekijäkokemusta
 • Asiakaskokemusta
 • Kommunikaatiota
 • Oppimisen jakamisen malleja
 • Tiimin yhteistyötä
 • Myynnin toimenpiteitä
 • Työhyvinvointia
kehittämispäivän ohjelma

Tiimin kehittämispäivä voi edistää:

 • Työn imun lisääntymistä
 • Yhteishengen ja motivaation paranemista
 • Kehittyneempiä yhteistyötapoja
 • Selkeämpää tai karsitumpaa arkista tekemistä
 • Uusien kehitysideoiden luomista

”Johtajana olen tuskastellut sitä, että yhteisissä päivissä on välillä ollut vaikea saada porukkaa osallistumaan.”

”Työntekijänä kuulen paljon hyviä kehittämisideoita omaa työtämme koskien, mutta arjen työn runsaus estää meitä kehittämästä yhdessä.”

”Johtajana tiedän kehittämisen tarpeellisuuden. Hyvää ideointia on haastavaa toteuttaa arjen kiireiden keskellä.”

Osallistava kehittämispäivän ohjelma

Usein yritysten yhteiset päivät koostuvat johdon esityksistä ja muista tärkeistä luennoista. Kaikilla näillä on paikkansa, mutta usein haasteena voi olla se, kuinka työntekijät kuuntelevat ja sisäistävät asiat. Parhaiten työntekijät saadaan mukaan osallistamalla kehittämispäivän ohjelmaan. Hyvin johdettu ja fasilitoitu työpajamalli soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti.

Mallimme perustuu Idealouhinta– ideointimenetelmää, jota voi käyttää eri kehityskohteiden ideointiin tiimissä.

Tiimin kehittämispäivän ohjelma

Kolmen askeleen työpaja

Havaintokeskustelu

 • Kaikki tiimin jäsenet ja työnjohto tuovat omat havaintonsa työpajaan.
 • Havainnot ovat sekä kehityskohteita että positiivisia havaintoja.

Yhdessä ideointi

 • Ohjattu, havaintoihin perustuva ideointi pienryhmissä.
 • Tarkoituksena on vapaa ideointi, johon kaikki pääsevät osallistumaan.

Ideoiden priorisointi

 • Tiimi priorisoi ideat ns. parivertailumenetelmällä.
 • Priorisointimetodi varmistaa sen, että ideat jatkoon valitaan aidosti yhdessä.

”Paras palaute on tullut silloin, kun päivä on ollut hyvä sekoitus kuuntelua, taukoja ja osallistumista tekemiseen. Päihittää monet tiimiyttämiskeinot.”

”Paras kokemus on ollut se, kun joku on juoksuttanut koko päivän siten, että energiatasot ovat pysyneet hyvänä koko päivän. Tuli tunne, että tässä ollaan oikeasti tekemässä jotain.”

”Yrittäjänä tiedän, että omaa ammattiaan hoitava työntekijä on paras kehittämään omaa työtään. Haluan antaa mahdollisuuden olla mukana ja tehdä omasta työstä vielä mielekkäämpää.

Osallistavan työpajan edut

 1. Keskustelu havainnoista tuo kaikille osallistujille uusia näkemyksiä tilanteesta.
 2. Ideoihin sitoudutaan paremmin, kun ideoidaan yhdessä.
 3. Yhdessä priorisointi edelleen sitouttaa ja motivoi tiimiä viemään ideoita käytäntöön.
osallistaminen

Sisältö

 • Havaintojen keruu
 • Ideointi tiimin kanssa workshopissa.
 • Workshop kestää yhden päivän tai kaksi puolikasta päivää
 • Ideoiden priorisointi
 • Nopea raportointi
 • Hinta alkaen 2050 EUR + ALV

Kysy lisää: info@idealouhos.fi tai soita.