Muutosjohtaminen

Ideataonta

Ideataonta - Implementointi ja muutosjohtaminen

Ideataonta on implementointia ja muutosjohtamista, joka tukee yritystäsi muutoksen konkretisoinnissa. Se auttaa varmistamaan, että muutosprosessi viedään loppuun asti ja tavoitteet saavutetaan. 

Parhaimmatkaan ideat eivät tuota tulosta jos niitä ei viedä käytäntöön asti. Usein innovointivaihe koetaan innostavaksi, mutta ideoiden arkeen saattaminen ei ota onnistuakseen. Pahimmassa tapauksessa ideat jäävät pölyttymään pöytälaatikkoon.

Kuvaus:

 • Johdettu muutosprosessi
 • Idean tai muutoksen implementointi
 • Tuki muutosprosessin ajan
 • Haasteiden käsittely
 • Seuranta ja arviointi

Auttaa, kun:

 • Uudet ideat jäävät pöytälaatikkoon ja toteutumatta.
 • Ideoiden tai muutosten läpivienti on osoittautunut hankalaksi.
 • Tuntuu, että vastustus muutoksille tai uusille ideoille on suurta.

Kysy lisää: info@idealouhos.fi

Ideatuotanto

Ideatuotanto – Ideakulttuuri osaksi organisaatiokulttuuria

Ideatuotanto on palvelukokonaisuus, jolla edistetäään ideakulttuuria osaksi organisaatiokulttuuria suomalaisissa organisaatioissa.

Organisaatiokulttuurin muovaaminen on aina hidasta. Ideakulttuuria edsitamällä voidaan kuitenkin edistää ja uudistaa organisaatiokulttuuria. Me haluamme auttaa teitä tässä.

Ideatuotanto auttaa organisaatiokulttuurin kehittämisessä, kun:

 • Kilpailu on koventunut.
 • Organisaation toiminta on “jämähtänyt” tai hidastunut.
 • Kasvu on hiipumassa tai sen riski on suurentunut.
 • Tarvitaan jotain uutta toimintaan.
 • Henkilöstö ei ole ehkä motivoitunut.

Kysy lisää: info@idealouhos.fi