Kuormitustekijät Kuriin

Kolmen askeleen työpaja

”Työntekijänä koen voimattomuutta katsoa, miten huonosti jengimme voi ja sairaslomat aiheuttavat sen, että jäljellejäänyt porukkaa kuormittuu vielä enemmän”

“Johtajana olen kohdannut tilanteita, joissa oma tiimi on alkanut kuormittumaan. Yksilön kohdalla tilanne ei toki ole helppo. Mutta kun työn kuormitusta alkaa esiintymään useammalla tiimin jäsenellä, käsissä on merkittävä ongelma organisaatiolle, joka pitää ratkaista mahdollisimman pian.”

Haasteena työn kuormitustekijät

Monessa organisaatiossa painitaan lisääntyneen työn psykososiaalisen kuormittavuuden kanssa. Nämä työn kuormitustekijät voi johtua monesta syystä, kuten:

 • Työmäärän lisääntymisestä.
 • Vajauksesta työvoimassa, esimerkiksi työvoimapulan takia.
 • Pitkälle viedystä resurssien optimoinnista.
 • Lisääntyneistä hallinnollisista velvoitteista,  jotka verottavat työaikaa muusta tekemisestä.
 • Epätietoisuudesta kehityshankkeista ja niiden syistä.
kuormitustekijät

Kuormitustekijöiden seuraukset

Mikäli henkilöstö kokee kuormittavuuden jatkuva pidempään seurauksena voi olla:

 • Vaikeuksia suoriutua kaikista töistä.
 • Työuupumusta ja sairauspoissaolojen lisääntymistä.
 • Työntekijöiden vaihtuvuutta.
 • Työilmapiirin heikentymistä.
 • Hankaluuksia kehittää uusia asioita ja viedä niitä eteenpäin.

“Johtajana olen pyrkinyt kuullostelemaan henkilöstöä, ja pyrkinyt tukemaan, ohjeistamaan ja antamaan neuvoja. Pettymyksekseni tällainen lähestyminen on ollut usein aika tehotonta. Ehkä ongelman on tällainen top-down -lähestymistapa.”

”Työntekijänä minua turhauttaa kaikenmaailman leanit ja muut kehityskonstit, kun johto työntää vain lisää tekemistä. En saa näitä nykyisiäkään tehtyä sillä mallilla kun haluaisin”

Työyhteisön kuullostelu ei riitä

Valitettavasti työyhteisön kuormitustekijöiden ratkaiseminen ei ole yksinkertaista. Me uskomme, että tiimin kokemaa työn kuormittavuutta ratkaistaan parhaiten osallistamalla. Työpajaratkaisussamme näkemyksiä kuulla ohjatusti ja tasapuolisesti. Kaikki pääsevät ideoimaan ratkaisuja tiimin työkuormituksen keventämiseksi. Näin ratkaisuihin on helpompi sitoutua.

Ideointiin käytetään Idealouhinta– ideointimenetelmää.

Kuormitustekijät Kuriin

3:n askeleen työpaja

Havaintokeskustelu

 • Kaikki tiimin jäsenet ja työnjohto tuovat omat havaintonsa työpajaan.
 • Havainnot ovat sekä kehityskohteita että positiivisia havaintoja.

Yhdessä ideointi

 • Ohjattu, havaintoihin perustuva ideointi pienryhmissä.
 • Tarkoituksena on vapaa ideointi, johon kaikki pääsevät osallistumaan.

Ideoiden priorisointi

 • Tiimi priorisoi ideat ns. parivertailumenetelmällä.
 • Priorisointimetodi varmistaa sen, että ideat jatkoon valitaan aidosti yhdessä.

”Työntekijänä koen, että oman työni tunteva esimies on auttanut parhaiten. Hänen kanssaan on voinut pohtia, mihin oikeasti priorisoidaan”

“Ainoa onnistunut tapa, jolla itse olen johtajan roolissa onnistunut ratkomaan tällaista tilannetta on ratkaista se yhdessä. Tilanne täytyy ymmärtää yhdessä tiimin kanssa, ja ennen kaikkea yhdessä rakentaa ratkaisua kuormituksen keventämiseksi. Ja toteuttaa niitä oikeasti.”

Osallistavan työpajan edut

 1. Keskustelu havainnoista tuo kaikille osallistujille uusia näkemyksiä tilanteesta.
 2. Ideoihin kuormituksen keventämisestä sitoudutaan paremmin, kun ideoidaan yhdessä.
 3. Yhdessä priorisointi edelleen sitouttaa ja motivoi tiimiä viemään ideoita käytäntöön
osallistaminen

Sisältö

 • Havaintojen keruu
 • Ideointi tiimin kanssa workshopissa.
 • Workshop kestää yhden päivän tai kaksi puolikasta päivää
 • Ideoiden priorisointi
 • Nopea raportointi

Lue lisää psykologisista kuormitustekijöistä täältä.

Kysy lisää: info@idealouhos.fi tai soita.